O projektu

UHO je projekt što ga je 2019. pokrenulo Wiener osiguranje kao dio krovnog projekta Osiguran online u suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu i Hrabrim telefonom, s ciljem edukacije i prevencije elektroničkoga nasilja (cyberbullinga).

Od rujna 2020. godine projekt donacijskim ugovorom Wiener osiguranja u potpunosti preuzima Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu koje nastavlja rad na projektu s partnerima.

Do 15.12.2019. u UHO-u su aktivno sudjelovali i YouTuberi Bernardo Brezni, Dennis Domian, Maša Zibar i Veronika Rosandić, a njegovoj drugoj fazi pridružili su se influenceri Nika Turković, Ema Luketin, Leon Žilavi i Neno Hadžihajdić, koji su do 20.6.2020. odgovarati na pristigle poruke.

Plemenitu misiju projekta prepoznala je i struka pa je tako nagrađen MIXX nagradom u kategoriji brand awareness, kao i Grand PRixom za društveno odgovorno poslovanje od strane HUOJ-a.

Pročitajte više o projektu (O)siguran online.

Mashin' The Beauty

Maša Zibar

Mashin' The Beauty

Veronika Rosandic

Veronika Rosandić

Veronika Rosandic

Archer7

Bernardo Brezni

Archer7

Dennis Domian

Dennis Domian

Dennis Domian

Ema Luketin

Ema Luketin

Ema Luketin

Leon Zilavi

Magic Leon

Leon Zilavi

Neno Hadzihajdic

PvtMole

Neno Hadzihajdic

Nika Turkovic

Nika Turković

Nika Turkovic

DKMK

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu stručni je suradnik na UHO projektu.
Cilj i svrha Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu poboljšanje je medijske i komunikacijske kulture kroz sustavnu edukaciju o medijima. Uz to, Društvo potiče razvoj osviještenih korisnika koji se s razumijevanjem i kritičkim odmakom koriste medijskim sadržajima koje sami odabiru.

DKMK stručni suradnici i Hrabri telefon

Danijel Labaš
Danijel Labaš
PROF. DR. SC.
Hrabri Telefon
Hrabri Telefon
Psiholog
Igor Kanižaj
Igor Kanižaj
IZV. PROF. DR. SC.
Katarina Blažina Mukavec
Katarina Blažina Mukavec
PROJECT COORDINATOR
Lana Ciboci
Lana Ciboci
DOC. DR. SC.
Tina Hrubi
Tina Hrubi
mag. comm.